Asylmottak i Dormagen

Asylmottak i Dormagen

Asylmottak i Dormagen


Dormagen by i Tyskland har bestilt to hybelbygninger, som begge har plass til 80 personer, av oss. Gulvene blir varmet av vannvarme, og husene har et sentralt vannvarmesystem.

Den største utfordringen for oss med dette prosjektet var all nødvendig dokumentasjon som måtte fremlegges for de tyske myndighetene.

En annen utfordring var å få den utvendige fasaden finjustert slikt at alle tilknytningspunkter var rette og jevne.

Vi gjennomførte alle bygge- og monteringsarbeidene og leverte bygningen til avtalt tid. I dag er det mange beboere i dette asylmottaket.

Privacy Policy