Midlertidig bosted

Kommunale boliger


Midlertidig bosted

Om dere trenger midlertidig overnatting, kan Astel Modular tilby løsninger som fyller deres behov.

Om dere ønsker et midlertidig overnattingssted, eller kortvarige overnattingsmuligheter for et større antall personer, kan Astel Modular tilby fleksible bygningsløsninger som kan flyttes og brukes senere på andre steder.

Vi bygger bekvemme og koselige bosteder for ulike antall personer. Våre modulbygninger er en effektiv og lønnsom måte å tilby ekstra overnatting for kortere eller lengre perioder.

Da Astel Modular har kvalitetssertifikater ISO 9001 og ISO 14001, kan vi garantere god kvalitet på produktene.

Ønsker du mer informasjon om våre modulhus?

Astel Modular OÜ

Produksjon av modulhus

Tööstuse tee 3, Estland, 61715

Organisasjonsnummer 12441488

Lignende prosjekter


Samfunnshus

Kommunale boliger

Vi bygger bekvemme og koselige bosteder for ulike antall personer. Våre modulbygninger er en effektiv og lønnsom måte å tilby ekstra overnatting for kortere eller lengre perioder.

Skoler

Undervisningsrom

Undervisningsmiljøet bør være åpent, moderne, og inspirerende. Siden undervisning krever stillhet og ro, tilbyr vi en ferdig løsning for konstruksjon av skolebygg og undervisningsrom. Vi produserer modulene i fabrikken og monterer på fundamentet fort, og med lite støy og støv.

Hoteller

Hoteller og moteller

Hoteller er godt egnet til produksjon i modulfabrikken, da rom og planløsning ofte er like. Det lønner seg å tenke på en slik modulløsning for hoteller, siden dette medfører en kortere byggeprosess, som igjen gir mulighet til å komme raskere i gang med virksomheten.

Hybler

Hybler

Vi bygger barnehager, sosialboliger, pleiehjem og universitetsområder, etc. Alle prosjekter tilpasses til kundens behov. Vi tilbyr ulike romtyper, for eksempel enerom, familierom og rom for funksjonshemmede.

Privacy Policy