Midlertidig bosted

Bygging av kommunale boliger. Modulære sosiale boliger


Midlertidig bosted

Om dere trenger midlertidig overnatting, kan Astel Modular tilby løsninger som fyller deres behov.

Om dere ønsker et midlertidig overnattingssted, eller kortvarige overnattingsmuligheter for et større antall personer, kan Astel Modular tilby fleksible bygningsløsninger som kan flyttes og brukes senere på andre steder.

Vi bygger bekvemme og koselige bosteder for ulike antall personer. Våre modulbygninger er en effektiv og lønnsom måte å tilby ekstra overnatting for kortere eller lengre perioder.

Da Astel Modular har kvalitetssertifikater ISO 9001 og ISO 14001, kan vi garantere god kvalitet på produktene.

Ønsker du mer informasjon om våre modulhus?

  Lignende prosjekter


  Samfunnshus

  Kommunale boliger

  Vi bygger bekvemme og koselige bosteder for ulike antall personer. Våre modulbygninger er en effektiv og lønnsom måte å tilby ekstra overnatting for kortere eller lengre perioder.

  Skoler

  Undervisningsrom

  Undervisningsmiljøet bør være åpent, moderne, og inspirerende. Siden undervisning krever stillhet og ro, tilbyr vi en ferdig løsning for konstruksjon av skolebygg og undervisningsrom. Vi produserer modulene i fabrikken og monterer på fundamentet fort, og med lite støy og støv.

  Hoteller

  Hoteller og moteller

  Hoteller er godt egnet til produksjon i modulfabrikken, da rom og planløsning ofte er like. Det lønner seg å tenke på en slik modulløsning for hoteller, siden dette medfører en kortere byggeprosess, som igjen gir mulighet til å komme raskere i gang med virksomheten.

  Hybler

  Hybler

  Vi bygger barnehager, sosialboliger, pleiehjem og universitetsområder, etc. Alle prosjekter tilpasses til kundens behov. Vi tilbyr ulike romtyper, for eksempel enerom, familierom og rom for funksjonshemmede.

  Privacy Policy