Nye hjem bygges etter en brann i Enånger

Nye hjem bygges etter en brann i Enånger

Nye hjem bygges etter en brann i Enånger


8 leiligheter brant ned i en brann i Enånger i 2015. En periode var det uvisst om Hudiksvallsbostäder skulle bygge nye leiligheter. Først så prosjektet ut til å bli alt for dyrt, men i disse dager er byggearbeidene i full sving. Det bygges samtidig også 66 nye leiligheter utenfor byen av samme eiendomsutvikler.

I juni 2015 ble en bygning besående av 8 utleieleiligheter ødelagt i en brann i Enånger sentrum. Hudiksvallbostäder ønsket gjenreise leilighetene, men første anbudsrunde ga et alt for dyrt prisnivå – anbudet var på 30 000 svenske kroner per kvadratmeter, noe som gjorde at byggeplanene ble satt på vent.

Dette forårsaket protestaksjoner hos de lokale myndighetene. Det ble fremlagt et behov for å bygge nye bosteder i Enånger.
Nå er byggearbeidet godt i gang. I Enånger skal det monteres 6 nye leiligheter som ble ferdigbygget i Estland.

„Dette høres veldig bra ut! Først produseres det moduler som monteres sammen. Monteringsarbeid og grunnarbeid begynner senere,“ sier Nils-Erik Blomdahl, daglig leder i Hudiksvallsbostäder.

Hvordan ble prisen sammenlignet med den opprinnelige kalkulasjonen?

Til dette spørsmålet svarte Blomdahl: „Sammenlignet med det første tilbudet er prisforskjellen på ca. 5000 svenske kroner per kvadratmeter, som er mye penger.“

Her bygges det også nye hus.

Nå bygger Hudiksvallsbostäder 66 nye leiligheter utenfor byens grenser. I tillegg til 6 leiligheter i Enånger, bygges det 18 boenheter i Iggesund, 10 i Övernäsvägen i Näsviken og 18 i Smedjegatan i Delsbo.

I Enånger og i Näsviken er kvadratmeterprisen 26 000 svenske kroner, og 22 000 kroner i Iggesund og Delsbo. Til sammen har de fire bygningene en totalkostnad på 98 millioner kroner.

„For øyeblikket er det meget stort behov for leiligheter i hele kommunen, derfor tror vi at det er fornuftig å bygge også i bynære områder,“ sa Blomdahl.

Dette påvirker hele markedet.

Nils-Erik Blomdahl innrømmer at utleiepriser for de nye leilighetene skal være ganske høye, men han tror at byggearbeidene kommer til å påvirke hele markedet positivt.
„Dette er prisene for nybygg, og en liten 2-roms leilighet på 43m² i Enånger kommer antakeligvis til å koste ca 5700 svenske kroner, som er en ganske mye. Nye leiligheter skaper liv på utleiemarkedet, og de billigere leilighetene blir tilgjengelige for andre» sa han.

Forfatter: Markus Dahlberg, SVT Nyheter

Privacy Policy