Omsorgsboliger

Sosialboliger


Omsorgsboliger

Omsorgsboliger regnes som de beste stedene å ta vare på eldre personer. Beboerne har full selvstendighet, men samtidig har de omsorgstjenester tilgjengelig på stedet.

Omsorgsboliger er et av de områdene i byggebransjen som vokser fortest. Utviklere leter stadig etter muligheter for å tilby gode løsninger raskere og rimeligere. Veldig ofte er det modulbyggløsninger som velges.

Astel Modular produserer modulhus som er godt egnet for pleiehjem, omsorgsboliger, aktivitetssentre og feriehjem.
Modulteknologi gjør det mulig å redusere produksjonskostnader, samt raskere oppføring av bygningen. Vår strategi for bygging av eldreboliger med moduler, er å lage praktiske løsninger som inneholder åpne arealer med god innredning.

Bygninger som er ment for eldre personer kan tilpasses etter behov. Diverse bekvemmeligheter og funksjoner kan tilbys, fra elegante spisesaler til koselige fellesrom – hver enkel detalj i disse husene blir prosjektert med hensyn til beboerne som skal bruke dette, samt til deres økonomi.

Ønsker du mer informasjon om våre modulhus?

Astel Modular OÜ

Produksjon av modulhus

Tööstuse tee 3, Estland, 61715

Organisasjonsnummer 12441488

Lignende prosjekter


Hybler

Hybler

Vi bygger barnehager, sosialboliger, pleiehjem og universitetsområder, etc. Alle prosjekter tilpasses til kundens behov. Vi tilbyr ulike romtyper, for eksempel enerom, familierom og rom for funksjonshemmede.

Hoteller

Hoteller og moteller

Hoteller er godt egnet til produksjon i modulfabrikken, da rom og planløsning ofte er like. Det lønner seg å tenke på en slik modulløsning for hoteller, siden dette medfører en kortere byggeprosess, som igjen gir mulighet til å komme raskere i gang med virksomheten.

Tomannsboliger og rekkehus

Tomannsboliger og rekkehus

Tomannsbolig eller rekkehus er en passende løsning for kunder som ønsker en privat og rolig atmosfære kombinert med bekvemmelighetene man har i leilighetshus. Vi tilbyr fabrikkproduserte tomannsboliger og rekkehus til eiendomsutviklere og byggentreprenører. Ferdige moduler bilr transportert til byggeplassen der de monteres hurtig, enkelt og med mindre avfall enn en vanlig byggeprosess.

Midlertidig bosted

Kommunale boliger

Vi bygger bekvemme og koselige bosteder for ulike antall personer. Våre modulbygninger er en effektiv og lønnsom måte å tilby ekstra overnatting for kortere eller lengre perioder.
Privacy Policy