Samfunnshus

Kommunale boliger


Samfunnshus

Vi utarbeider byggeprosjekter for barnehager, sosialboliger, pleiehjem og universitetsområder. Alle prosjekter utarbeides i samsvar med kundens behov. Designelementer blir utvalgt i samarbeid med kunden ut fra hvilket formål huset skal ha.

Ved prosjektering av sosialboliger legger vi vekt på sluttbrukernes behov. Vi skaper et bekvemt og trygt miljø der sosialklienter kan føle seg som hjemme. Designelementer blir utvalgt i samarbeid med kunden ut fra hvilket formål huset skal ha. Sosialboligene vi prosjekterer, har til formål å få mest mulig plass ut av et ganske begrenset areal.

Vi leverer husmoduler til tomten ferdig montert med varmekabler i gulv. Fundamentet inngår ikke i prisen, da dette avhenger av tomten.

Alle prosjekter kan tilpasses deres behov – vi kan for eksempel endre både husets planløsning og antall rom. Dere kan selv velge mellom ulike innvendige- og utvendige utførelser.

Ønsker du mer informasjon om våre modulhus?

Astel Modular OÜ

Produksjon av modulhus

Tööstuse tee 3, Estland, 61715

Organisasjonsnummer 12441488

Lignende prosjekter


Moteller

Hoteller og moteller

For motelleiere betyr bygninger inntekter. Astel Modular produserer moteller bestående av moduler. Dette medfører at byggeprosessen er kortere, som betyr at rommene kan leies ut raskere og profitten dermed kan tjenes tidligere enn ved vanlige byggearbeid.

Midlertidig bosted

Kommunale boliger

Vi bygger bekvemme og koselige bosteder for ulike antall personer. Våre modulbygninger er en effektiv og lønnsom måte å tilby ekstra overnatting for kortere eller lengre perioder.

Skoler

Undervisningsrom

Undervisningsmiljøet bør være åpent, moderne, og inspirerende. Siden undervisning krever stillhet og ro, tilbyr vi en ferdig løsning for konstruksjon av skolebygg og undervisningsrom. Vi produserer modulene i fabrikken og monterer på fundamentet fort, og med lite støy og støv.

Universitetsområdet på bildet består av to bygninger. Hver bygning er konstruert av 48 romelementer som er produsert og møblert i fabrikken i Estland. Ferdigbyggete moduler ble transportert til Frankrike, der de ble montert. Vi tilpasser hyblenes romløsninger etter kundens ønske og behov.
Privacy Policy