Skoler

Modulskoler


Skoler

I samarbeid med våre kunder prosjekterer vi fleksible klasserom eller undervisningsbygg av moduler, som samsvarer med standarder for moderne utdanningsinstitusjoner i dag.

Både elever og lærere er tjent med å jobbe i et godt utstyrt og inspirerende, åpent rom. I studiemiljø bør det være minst mulig rot, dermed passer det godt med modulløsninger som produseres i fabrikk og transporteres til byggeplassen for hurtig montering. Dette medfører mindre trafikk, støv og støy på byggeplassen.

Fremdriftsplan settes slik at modulene kan produseres i løpet av skoleåret og monteres i løpet av skoleferien. På denne måten forstyrres ikke elevene, og de kan komme tilbake til et nytt og spennende studiemiljø etter ferien.

Alle prosjekter kan tilpasses deres behov – vi kan for eksempel endre både husets planløsning og antall rom. Dere kan selv velge mellom ulike innvendige- og utvendige utførelser.

Ønsker du mer informasjon om våre modulhus?

  Lignende prosjekter


  Midlertidig bosted

  Kommunale boliger

  Vi bygger bekvemme og koselige bosteder for ulike antall personer. Våre modulbygninger er en effektiv og lønnsom måte å tilby ekstra overnatting for kortere eller lengre perioder.

  Universitetsområdet på bildet består av to bygninger. Hver bygning er konstruert av 48 romelementer som er produsert og møblert i fabrikken i Estland. Ferdigbyggete moduler ble transportert til Frankrike, der de ble montert. Vi tilpasser hyblenes romløsninger etter kundens ønske og behov.

  Hoteller

  Hoteller og moteller

  Hoteller er godt egnet til produksjon i modulfabrikken, da rom og planløsning ofte er like. Det lønner seg å tenke på en slik modulløsning for hoteller, siden dette medfører en kortere byggeprosess, som igjen gir mulighet til å komme raskere i gang med virksomheten.

  Hybler

  Hybler

  Vi bygger barnehager, sosialboliger, pleiehjem og universitetsområder, etc. Alle prosjekter tilpasses til kundens behov. Vi tilbyr ulike romtyper, for eksempel enerom, familierom og rom for funksjonshemmede.

  Privacy Policy