Tomannsboliger og rekkehus

Tomannsboliger og rekkehus


Tomannsboliger og rekkehus

Tomannsbolig eller rekkehus er en av de beste løsningene i områder med høye tomtepriser.

Vi leverer husmoduler til tomten ferdig montert med varmekabler i gulv. Vi kan montere dette på alle typer fundamenter.

Alle prosjekter kan tilpasses deres behov – vi kan for eksempel endre både husets planløsning og antall rom. Dere kan selv velge mellom ulike innvendige- og utvendige utførelser.

Ønsker du mer informasjon om våre modulhus?

Astel Modular OÜ

Produksjon av modulhus

Tööstuse tee 3, Estland, 61715

Organisasjonsnummer 12441488

Lignende prosjekter


Hoteller

Hoteller og moteller

Hoteller er godt egnet til produksjon i modulfabrikken, da rom og planløsning ofte er like. Det lønner seg å tenke på en slik modulløsning for hoteller, siden dette medfører en kortere byggeprosess, som igjen gir mulighet til å komme raskere i gang med virksomheten.

Omsorgsboliger

Sosialboliger

Astel Modular produserer modulhus som er godt egnet for pleiehjem, omsorgsboliger, aktivitetssentre og feriehjem. Modulteknologi gjør det mulig å redusere produksjonskostnader, samt raskere oppføring av bygningen. Vår strategi for bygging av eldreboliger med moduler, er å lage praktiske løsninger som inneholder åpne arealer med god innredning.

Utleieboliger

Modulhus

Astel Modular modulløsninger minsker byggekostnader, produserer mindre avfall og gjør det mulig å bygge utleieleiligheter raskere enn konkurrenter som bygger alt på byggeplassen.

Skoler

Undervisningsrom

Undervisningsmiljøet bør være åpent, moderne, og inspirerende. Siden undervisning krever stillhet og ro, tilbyr vi en ferdig løsning for konstruksjon av skolebygg og undervisningsrom. Vi produserer modulene i fabrikken og monterer på fundamentet fort, og med lite støy og støv.
Privacy Policy